Ямбол е разположен в югоизточната част

на България, на двата бряга на река

Тунджа - четвъртата по големина река в

страната. Разположен е на 37 км северно

от Елхово, на 106 км западно от Бургас, на

28 км югоизточно от Сливен, на 302

източно от София

   
 
    гр.Ямбол ул."Индже Войвода" №68
тел. +359896786977 +35946664292